Nasz Dom powstał przy granicy Kozienickiego Parku Krajobrazowego, w którego granicach leży Rezerwat Przyrody Pionki.

Rezerwat , którego powierzchnia zalesiona zajmuje ponad 70 ha, urozmaicony jest licznymi kilkumetrowej wysokości wydmami.

W rezerwacie występują drzewostany mieszane z panującym dębem i miejscami sosną lub jodłą. Wśród drzewostanów dębowych dominują starodrzewy. Najstarsze z nich są w wieku ponad 200 lat i osiągają pomnikowe rozmiary.

Wśród roślinności zielnej spotkać tu można m.in.: widłaki, konwalię majową, rukiew wodną, kosaćca żółtego, zawilca gajowego i przylaszczkę pospolitą.

Na terenie Parku znajdują się liczne ścieżki dydaktyczne, idealne na rodzinne spacery, uprawianie nordic walking, obcowanie z naturą
i obserwowanie licznie występujących ptaków, takich jak dzięcioły (zielony i duży), gil, puszczyk, kos, zięba, kowalik, myszołów i paszkot.

Największą atrakcją Puszczy Kozienickiej jest Rezerwat Królewskie Źródła. Ścieżka dydaktyczna  do źródeł mierzy około 2 kilometry, po drodze są tablice edukacyjne oraz wiaty turystyczne. Najpiękniejszy fragment ścieżki prowadzi po drewnianym pomoście tuż nad rzeką Zagożdżonką..  

Kontakt z naturą powinien być częścią codziennego życia człowieka. Obcowanie z naturą, czerpanie z jej sił witalnych zmniejsza poziom stresu, przynosi ukojenie,  relaksuje i wypełnia nas pozytywną zdrową energią.

Scroll to Top